Giỏ hàng

Chào mừng bạn đến với Supplier VietNam


Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 250 VF

10,486,850đ 11,854,700đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 0601072170

- Phạm vi đo: 0,05 – 250,00 m

- Độ chính xác: ± 1 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,24 kg

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 250 VF

10,486,850đ 11,854,700đ
Lượt xem: 138

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 150 C

8,963,100đ 10,132,200đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 0601072FK0

- Phạm vi đo: 0,08 – 150,00 m

- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,23 kg

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 150 C

8,963,100đ 10,132,200đ
Lượt xem: 156

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100-25 C MỚI!

5,125,550đ 5,794,100đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 0601072UK0

- Phạm vi đo: 0,08 – 100,00 m

- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,23 kg

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100-25 C MỚI!

5,125,550đ 5,794,100đ
Lượt xem: 146

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 50-27 CG (laser xanh)

5,125,550đ 5,974,100đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 0601072UK0

- Phạm vi đo: 0,05 – 50,00 m

- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,2 kg

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 50-27 CG (laser xanh)

5,125,550đ 5,974,100đ
Lượt xem: 141

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 50-23 G (laser xanh)

3,761,650đ 4,252,300đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 0601072VK0

- Phạm vi đo: 0,05 – 50,00 m

- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,2 kg

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 50-23 G (laser xanh)

3,761,650đ 4,252,300đ
Lượt xem: 143

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100

5,371,650đ 6,072,300đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 0601072P40

- Phạm vi đo: 0,05 – 100,00 m

- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,14 kg

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100

5,371,650đ 6,072,300đ
Lượt xem: 161

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 80

4,846,100đ 5,478,200đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06010723K0

- Phạm vi đo: 0,05 – 80,00 m

- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,1 kg

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 80

4,846,100đ 5,478,200đ
Lượt xem: 156

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 500

3,138,350đ 3,547,700đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 0601072HK0

- Phạm vi đo: 0,05 – 50,00 m

- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,1 kg

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 500

3,138,350đ 3,547,700đ
Lượt xem: 142

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 400

2,530,000đ 2,860,000đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 0601072RK0

- Phạm vi đo: 0,05 – 40,00 m

- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ

- Trọng lượng: 0,1 kg

- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 106 x 45 x 24 mm

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 400

2,530,000đ 2,860,000đ
Lượt xem: 142

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 40

2,394,300đ 2,706,600đ
Thông số sản phẩm

- Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06010729K0

- Phạm vi đo: 0,15 – 40,00 m

- Độ chính xác: ± 2,0mmᵈ

- Trọng lượng: 0,1 kg

- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 105x41x28 mm

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 40

2,394,300đ 2,706,600đ
Lượt xem: 138