Giỏ hàng

Chào mừng bạn đến với Supplier VietNam


Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 18V-1050 H (SOLO)

7,081,700đ 8,005,400đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019J85L1

- Điện áp pin: 18 V

- Trọng lượng: 2,9 kg

- Phụ kiện: Không pin, không sạc, hộp giấy, đầu cặp 3/4" vuông

Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 18V-1050 H (SOLO)

7,081,700đ 8,005,400đ
Lượt xem: 129

Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 18V-1000 (SOLO)

7,081,700đ 8,005,400đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019J83L1

- Điện áp pin: 18 V

- Trọng lượng: 2,9 kg

- Phụ kiện: Không pin, không sạc, hộp giấy, đầu cặp 1/2" vuông

Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 18V-1000 (SOLO)

7,081,700đ 8,005,400đ
Lượt xem: 132

Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 18V-400 (SOLO)

3,957,150đ 4,473,300đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019K00K1

- Điện áp pin: 18 V

- Trọng lượng không bao gồm pin: 1,25 kg

- Phụ kiện: Không pin, không sạc, valy nhựa

Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 18V-400 (SOLO)

3,957,150đ 4,473,300đ
Lượt xem: 137

Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 250-LI

7,364,600đ 8,325,200đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019G61K0

- Điện áp pin: 18 V

- Dung lượng pin: 3 Ah

- Trọng lượng: 1,2 kg

- Phụ kiện: 2 Pin 4.0Ah, 1 sạc AL1820, valy nhựa

Máy vặn ốc động lực dùng pin Bosch GDS 250-LI

7,364,600đ 8,325,200đ
Lượt xem: 140

Máy bắt vít động lực dùng pin Bosch GDX 18V-200 C (SOLO)

6,170,900đ 6,975,800đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019G4204

- Điện áp pin: 18 V

- Dung lượng pin: 2 Ah

- Trọng lượng: 1,2 kg

- Phụ kiện: không pin, không sạc

Máy bắt vít động lực dùng pin Bosch GDX 18V-200 C (SOLO)

6,170,900đ 6,975,800đ
Lượt xem: 140

Máy bắt vít động lực dùng pin Bosch GDX 18V-200 (SOLO)

4,286,050đ 4,845,100đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019J22L0

- Điện áp pin: 18 V

- Dung lượng pin: 2 Ah

- Trọng lượng: 1,2 kg

- Phụ kiện: không pin, không sạc

Máy bắt vít động lực dùng pin Bosch GDX 18V-200 (SOLO)

4,286,050đ 4,845,100đ
Lượt xem: 134

Máy bắt vít dùng pin Bosch GDX 180-LI

6,379,050đ 7,211,100đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019G52L0

- Điện áp pin: 18 V

- Dung lượng pin: 2 Ah

- Trọng lượng: 1,1 kg

- Phụ kiện: 2 Pin 2.0Ah, 1 sạc, valy nhựa

Máy bắt vít dùng pin Bosch GDX 180-LI

6,379,050đ 7,211,100đ
Lượt xem: 142

Máy bắt vít động lực dùng pin Bosch GDR 18V-200 C (SOLO)

5,905,250đ 6,675,500đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019G4104

- Điện áp pin: 18 V

- Dung lượng pin: 2 Ah

- Trọng lượng: 1,1 kg

- Phụ kiện: Không pin, không sạc

Máy bắt vít động lực dùng pin Bosch GDR 18V-200 C (SOLO)

5,905,250đ 6,675,500đ
Lượt xem: 143

Máy khoan/vặn vít dùng pin Bosch GSB 180-LI (hộp công cụ + set 41 món AC)

4,600,000đ 5,200,000đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019F83K2

- Điện áp pin: 18 V

- Dung lượng pin: 2 Ah

- Trọng lượng: 1,7 kg

- Phụ kiện: 2 Pin 2.0Ah, 1 sạc, set phụ kiện 41 món, hộp công cụ

Máy khoan/vặn vít dùng pin Bosch GSB 180-LI (hộp công cụ + set 41 món AC)

4,600,000đ 5,200,000đ
Lượt xem: 159

Máy bắt vít tường khô dùng pin Bosch GTB 185-LI (SOLO)

3,770,850đ 4,262,700đ
Thông số sản phẩm

-  Hãng: Bosch

- Mã sản phẩm: 06019K70L1

- Điện áp pin: 18 V

- Dung lượng pin: 2 Ah

- Trọng lượng không bao gồm pin: 0,95 kg

- Phụ kiện: Không pin, không sạc

Máy bắt vít tường khô dùng pin Bosch GTB 185-LI (SOLO)

3,770,850đ 4,262,700đ
Lượt xem: 139