Giỏ hàng

Chào mừng bạn đến với Supplier VietNam

Phin lọc bụi Nga UNIX303 P3R lắp ngoài BMN (cặp 2 cái)

180,000đ 195,000đ
Thông số sản phẩm


Phin lọc bụi Nga UNIX303 P3R lắp ngoài BMN (cặp 2 cái)

180,000đ 195,000đ
Lượt xem: 124

Phin lọc bụi Nga P3-R lắp ngoài hộp lọc UNIX (cặp 2 cái)

180,000đ 195,000đ
Thông số sản phẩm


Phin lọc bụi Nga P3-R lắp ngoài hộp lọc UNIX (cặp 2 cái)

180,000đ 195,000đ
Lượt xem: 115

Phin lọc bụi Nga - UNIX 213 P3RD lắp ngoài bán mặt nạ - Cặp 2 cái

180,000đ 195,000đ
Thông số sản phẩm


Phin lọc bụi Nga - UNIX 213 P3RD lắp ngoài bán mặt nạ - Cặp 2 cái

180,000đ 195,000đ
Lượt xem: 140

Phin lọc tổng hợp 531 (A1B1E1K1) cho Bán mặt nạ Nga - (Cặp 2 cái)

325,000đ 351,000đ
Thông số sản phẩm

- Sử dụng với bán mặt nạ Unix1000 , Unix 1100 hoặc mặt nạ toàn phần Unix 5000 ( tên cũ MAG-2 ) và Unix 5100 để tạo thành phương tiện bảo vệ hô hấp lọc hơi khí độc tổng hợp hoàn chỉnh.
- Lọc loại hơi khí độc hữu cơ ; vô cơ ( như Cl2, H2S, HCN,...) ; SO2 , axit.và amoniac . 
- Sản phẩm đáp ứng và vượt tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387

Phin lọc tổng hợp 531 (A1B1E1K1) cho Bán mặt nạ Nga - (Cặp 2 cái)

325,000đ 351,000đ
Lượt xem: 126

Phin lọc tổng hợp 521 (A1B1E1) cho Bán mặt nạ Nga - (Cặp 2 cái)

310,000đ 335,000đ
Thông số sản phẩm

- Sử dụng với bán mặt nạ UNIX hoặc mặt nạ toàn phần MAG-2 để tạo thành phương tiện bảo vệ hô hấp lọc hơi khí độc tổng hợp hoàn chỉnh.
- Khả năg :  lọc loại hơi khí độc hữu cơ ( độ sôi >650C ); vô cơ ( như Cl2, H2S, HCN,...) ; SO2 và axit.

Phin lọc tổng hợp 521 (A1B1E1) cho Bán mặt nạ Nga - (Cặp 2 cái)

310,000đ 335,000đ
Lượt xem: 134

Phin lọc hữu cơ 502 (A2) cho Bán mặt nạ Nga - Cặp 2 cái

300,000đ 325,000đ
Thông số sản phẩm

- Sử dụng với bán mặt nạ UNIX hoặc mặt nạ toàn phần MAG-2 để tạo thành phương tiện bảo vệ hô hấp lọc hơi khí độc tổng hợp hoàn chỉnh.
- Khả năg :  lọc các chất độc hại dạng hơi và khí có nhiệt độ sôi trên 65 ° C không quá 50 PEL ở nhiệt độ môi trường từ -40 ° C đến + 40 ° C.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn EN 14387

Phin lọc hữu cơ 502 (A2) cho Bán mặt nạ Nga - Cặp 2 cái

300,000đ 325,000đ
Lượt xem: 128

Phin lọc Nga 460K3 lọc hơi Amoniac

580,000đ 625,000đ
Thông số sản phẩm

- Kết hợp với mặt nạ toàn phần MAG và MAG-4

- Lọc hơi Amoniac

- Tiêu chuẩn: Bộ lọc tuân thủ EN 14387.

Phin lọc Nga 460K3 lọc hơi Amoniac

580,000đ 625,000đ
Lượt xem: 129

Phin lọc Nga tổng hợp 460 A2B2E2K2

420,000đ 455,000đ
Thông số sản phẩm


Phin lọc Nga tổng hợp 460 A2B2E2K2

420,000đ 455,000đ
Lượt xem: 124

Phin lọc Nga -tổng hợp 320 A2B2E2P3 RD

399,000đ 430,000đ
Thông số sản phẩm

- Kết hợp với mặt nạ toàn phần MAG và MAG-4

- Lọc khí và hơi hữu cơ có nhiệt độ sôi > 65°C; Khí và hơi vô cơ và axit; Bụi hạt nhỏ

- Tiêu chuẩn: Bộ lọc tuân thủ EN 14387

Phin lọc Nga -tổng hợp 320 A2B2E2P3 RD

399,000đ 430,000đ
Lượt xem: 134

Phin lọc Nga hữu cơ 320 A2P3 RD

280,000đ 300,000đ
Thông số sản phẩm

- Kết hợp được với mặt nạ toàn phần MAG và MAG-4

- Lọc khí và hơi hữu cơ có nhiệt độ sôi > 65°C, lọc bụi hạt nhỏ

- Tiêu chuẩn: Bộ lọc tuân thủ EN 14387

Phin lọc Nga hữu cơ 320 A2P3 RD

280,000đ 300,000đ
Lượt xem: 161